Villkor och bestämmelser

Home » Villkor och bestämmelser

Välkommen till infocasino.guru webbplats

Villkor och bestämmelser

Välkommen till infocasino.guru!

Dessa villkor anger regler och bestämmelser för användningen av infocasino.gurus webbplats, som finns på https://infocasino.guru/.

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda infocasino.guru om du inte godkänner alla villkor som anges på denna sida.

Genom att gå in på denna webbplats bekräftar användaren, som är en fysisk person, att han/hon är minst 18 år gammal och har full rättskapacitet. Tillgång till webbplatsen är begränsad till personer under 18 år eller under den ålder där onlinespel är förbjudet i användarens jurisdiktion. Det åligger användaren att kontrollera om onlinespel är tillåtet i hans eller hennes region, samt att kontrollera alla andra relevanta rättsliga krav.

Kakor:

Webbplatsen använder cookies för att anpassa din upplevelse online. Genom att gå in på infocasino.guru godkänner du att vi använder de nödvändiga kakorna.

En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska eller marknadsföringsändamål för att driva vår webbplats. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa valfria cookies. Det finns vissa obligatoriska cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Dessa cookies kräver inte ditt samtycke eftersom de alltid fungerar. Tänk på att du genom att acceptera nödvändiga cookies också accepterar cookies från tredje part, som kan användas via tjänster som tillhandahålls av tredje part om du använder sådana tjänster på vår webbplats, t.ex. ett videovisningsfönster som tillhandahålls av tredje part och som är integrerat på vår webbplats.

Licens:

Om inget annat anges äger infocasino.guru och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till allt material på infocasino.guru. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan få tillgång till detta från infocasino.guru för ditt eget personliga bruk med de begränsningar som anges i dessa villkor.

Det får du inte göra:

 • Kopiera eller återpublicera material från infocasino.guru
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från infocasino.guru.
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från infocasino.guru.
 • Omfördela innehåll från infocasino.guru

Detta avtal ska börja gälla från och med dagen för detta.

Vissa delar av denna webbplats ger användarna möjlighet att publicera och utbyta åsikter och information i vissa delar av webbplatsen. infocasino.guru filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarerna innan de publiceras på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte infocasino.gurus, dess agenters och/eller dotterbolags åsikter. Kommentarer återspeglar de åsikter och åsikter som den person som lägger fram sina åsikter och åsikter har. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar ska infocasino.guru inte hållas ansvarig för kommentarerna eller för ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits till följd av användning och/eller publicering och/eller framträdande av kommentarerna på denna webbplats.

infocasino.guru förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
 • Kommentarerna får inte innehålla något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som kränker privatlivet.
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att be om eller främja affärer eller sedvänja eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed infocasino.guru en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format och medier.

Hyperlänkning till vårt innehåll:

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av online-kataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra förtecknade företags webbplatser.
 • System-wide Accredited Businesses med undantag för ideella organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och grupper för insamling av välgörenhet som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge länken är giltig: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster, och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag;
 • webbplatser med dot.com-gemenskap;
 • föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av online-kataloger;
 • Internetportaler;
 • redovisnings-, advokat- och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar det: (a) länken skulle inte ge oss eller våra ackrediterade företag en dålig bild av oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter hos oss; (c) fördelen för oss med synligheten av hyperlänken kompenserar frånvaron av infocasino.guru, och (d) Länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster, och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till infocasino.guru. Ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktuppgifter och din webbplats URL, en lista över de URL:er från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över de URL:er på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer får länka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn, eller
 • Genom användning av den enhetliga resurslokalisator som det länkas till, eller
 • Använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet av innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av infocasino.gurus logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett licensavtal för varumärken.

Ansvar för innehållet:

Vi kan inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla krav som framförs på din webbplats. Inga länkar får finnas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscena eller brottsliga, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Förbehåll för rättigheter:

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa villkor för länkning.

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning kan du när som helst kontakta och informera oss. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt. Vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning:

I största möjliga utsträckning som tillåts av tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig vilseledande representation;
 • begränsa vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 • utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke, och (b) reglerar allt ansvar som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i avtal, skadestånd och för brott mot lagstadgade skyldigheter.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada av något slag på information och tjänster som finns på webbplatsen.

Skip to content