Integritetspolicy

Home » Integritetspolicy

Vilka vi är

Adressen till vår webbplats är: https://infocasino.guru.

Integritetspolicy

Webbplatsen https://infocasino.guru/ ägs av infocasino.guru, som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Vi har antagit denna sekretesspolicy som anger hur vi behandlar den information som samlas in av https://infocasino.guru/ och som också anger varför vi måste samla in vissa personuppgifter om dig. Därför måste du läsa denna sekretesspolicy innan du använder webbplatsen https://infocasino.guru/.

Vi tar hand om dina personuppgifter och förbinder oss att garantera deras konfidentialitet och säkerhet.

Personlig information som vi samlar in:

När du besöker https://infocasino.guru/ samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de cookies som installerats på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom in information om de enskilda webbsidor eller produkter som du tittar på, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och hur du interagerar med webbplatsen. Vi kallar denna automatiskt insamlade information för ”Enhetsinformation”. Dessutom kan vi samla in de personuppgifter som du lämnar till oss (inklusive men inte begränsat till namn, efternamn, adress, betalningsinformation etc.) under registreringen för att kunna uppfylla avtalet.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vår högsta prioritet är att skydda kundernas uppgifter, och därför får vi endast behandla minimala användardata och endast så mycket som är absolut nödvändigt för att upprätthålla webbplatsen. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och för att ta fram statistisk information om användningen av webbplatsen. Denna statistiska information aggregeras inte på annat sätt så att den skulle kunna identifiera någon särskild användare av systemet.

Du kan besöka webbplatsen utan att berätta vem du är eller avslöja någon information som gör att någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar person. Om du däremot vill använda vissa av webbplatsens funktioner, eller om du vill ta emot vårt nyhetsbrev eller lämna andra uppgifter genom att fylla i ett formulär, kan det hända att du lämnar personuppgifter till oss, t.ex. din e-postadress, ditt förnamn, efternamn, din bostadsort, din organisation och ditt telefonnummer. Du kan välja att inte ge oss dina personuppgifter, men då kan du kanske inte utnyttja vissa av webbplatsens funktioner. Du kan till exempel inte ta emot vårt nyhetsbrev eller kontakta oss direkt från webbplatsen. Användare som är osäkra på vilka uppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta oss via [email protected].

Dina rättigheter:

Om du är bosatt i Europa har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätten att bli informerad.
  • Rätten till tillgång.
  • Rätten till rättelse.
  • Rätten till radering.
  • Rätten att begränsa behandlingen.
  • Rätten till dataportabilitet.
  • Rätten till invändningar.
  • Rättigheter i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering.

Om du vill utöva denna rättighet kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du är bosatt i Europa noterar vi dessutom att vi behandlar din information för att uppfylla avtal som vi kan ha med dig (till exempel om du gör en beställning via webbplatsen) eller för att på annat sätt fullfölja våra legitima affärsintressen som anges ovan. Observera också att din information kan överföras utanför Europa, inklusive Kanada och USA.

Länkar till andra webbplatser:

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Observera att vi inte är ansvariga för sådana andra webbplatser eller tredje parters sekretessrutiner. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar vår webbplats och läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet:

Vi skyddar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi har rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring och utlämnande av personuppgifter under vår kontroll och förvaring. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlösa nätverk kan dock garanteras.

Juridiskt offentliggörande:

Vi kommer att avslöja all information som vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller är tillåtet enligt lag, till exempel för att följa en stämning eller liknande juridisk process, och när vi i god tro anser att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en myndighetsförfrågan.

Kontaktuppgifter:

Om du vill kontakta oss för att få mer information om denna policy eller om du vill kontakta oss angående frågor som rör individuella rättigheter och dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Skip to content